ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Fytoterapie

Užívání bylin k léčení potíží je staré jako lidstvo samo. Čínská fytoterapie má přes 4 000 let starou tradici vytvořenou na základě zkušeností a ověřených postupů. Dnes se fytoterapie používá nejen v Číně, ale i v západních zemích. Zároveň stále probíhá výzkum dalších účinků.

Fytoterapie

Účinky bylin:

Fytoterapie je metoda, která léčí matérií – tedy něčím, co je obsaženo v bylinách a co se z nich při vaření vyloučí. Účinky jednotlivých bylin ve směsi se synergicky načítají a výsledný efekt převyšuje účinek každé dílčí byliny. Při pravidelném užívání bylin se organizmus začne vracet do ztracené rovnováhy.

Postupem času se dávky léčivek pozvolna snižují do momentu, kdy se člověk uzdraví. U závažných či chronických případů je však třeba počítat s dlouhodobou podporou organizmu. U akutních případů často vysadíme byliny hned po odeznění příznaků.

Čínské bylinné směsi mohou mít několik podob:

Odvar (tang):
Původní metoda podávání bylin, je nejúčinnější, ale také chuťově nejméně vábná. Řídí se Konfuciovým výrokem, že „dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá uši".

Drcené byliny (san):
Směs z rozemletých bylin.

Bylinné granule/tablety:
Lisované bylinky v granulové nebo tabletové podobě. Chuťově jsou bezproblémové, účinnost je nižší než odvary.

Lisované pilulky (wan):
Lisované tradiční směsi do malých kuliček. Chuťově jsou naprosto bezproblémové, účinností opět nižší než u vařených bylin. Rovněž vhodné pro doléčení či u méně problémových stavů.

Nemoc z pohledu TCM:

Nemoc vždy znamená vykolejení z normálu, které je způsobeno ztrátou vnitřní rovnováhy organizmu. To znamená, že tělesné či duševní pochody neprobíhají podle původního plánu. Cílem čínské medicíny je tedy obnovit původní rovnováhu. Čínská medicína neléčí nemocnou část organizmu, ale celek, protože žádný orgán ani procesy probíhající v lidském těle neexistují bez vazby na ostatní části. Celková obnova závisí na délce a závažnosti nemoci, ale rovněž na tom, jakým způsobem člověk žije v současnosti (počasí, psychický stav, jídlo, práce, stres a celková životospráva). Mějme na paměti, že byliny mohou vykonat svůj díl práce, ale za životní styl máme plnou zodpovědnost sami.

Proto je dobré se zastavit a přehodnotit své priority. Zvolnit životní tempo a zařadit vědomě do života více relaxace (i kdyby jen 5 min. denně), více pohybu, zdravé jídlo a samozřejmě zařadit snahu o udržování harmonických mezilidských vztahů. Je moudré udržovat své vědomí tady a teď, nežít v minulosti, ani v obavách z budoucnosti. Neboť jak tvrdí čínští mudrci, minulost již neovlivníme a obavy o budoucnost nám v pravdě příliš neposlouží.

Nejčastější otázky týkající se užívání bylin:

Jaké jsou možnosti při užívání bylin?
Čínské bylinné směsi můžeme užívat ve formě odvaru (tang), drcených bylin (san), tablet, granulí či lisovaných pipulek (wan).

Která forma je nejúčinnější?
Nejsilnější účinky bylin získáme z odvaru, neboť denní dávka bylin se pohybuje kolem 70 – 1 g. Příprava odvaru je časově náročnější, odvary si klient připravuje doma sám, případně je možné použít odvary, které byly již uvařeny v bylinkárně. Střední cestu představuje forma tablet či drcených bylin (san), což představuje pro klienta i větší pohodlí při přípravě. Lisované pilulky (wan) či granule jsou vhodnou alternativou pro děti. Z hlediska účinnosti jsou nejslabší.

Jak často se bylinky užívají?
Většinou se bylinné odvary popíjí 2 x denně, tablety, lisované pilulky a granule se užívají 3 x denně. Byliny se užívají 20 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle, zapíjejí se vodou.

Je možné užívat čínské byliny zároveň se západními léky?
Západní medikaci nevysazujeme, ale je zde nutný ideální časový odstup mezi užitím bylin a západních léků, nejlépe 2 hodiny.

Fytoterapie