ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Tradiční čínská medicína vychází z čínského léčitelství, které využívá metody, jimiž harmonizuje nerovnováhu na psychické a fyzické úrovni člověka. Oproti klasické medicíně klade mnohem větší důraz na prevenci. Na západě bývá vnímána jako alternativní medicína. Mezi nejznámější léčebné metody TCM patří akupunktura v kombinaci s fytoterapií. Další využívané metody jsou masáže Tui Na, baňkování, moxování.

Dietetika zase pomáhá harmonizovat tělo pomocí vyvážené stravy. Lidské tělo je zde vnímáno jako celek, kde jsou jednotlivé orgány navzájem provázány a ve výsledku ovlivňují celkový zdravotní stav člověka.

Všechny věci v sobě nesou Yin a Yang. Yin a Yang jsou ve vzájemném protikladu, nemohou existovat osamoceně, stejně jako den bez noci, dobro bez zla. Jeden bez druhého nemůže být, a proto se v plné kráse a rozpuku jednoho automaticky rodí semínko toho druhého.

Yin a yang Yin a Yang se snoubí do harmonického celku v energii Qi (čchi). Pomocí Yang, který přeměňuje a Yinu, který spoluje se vytváří Qi, rozdělená do pěti prvků. Je to dřevo, oheň, země, kov a voda.

METODY TCM

Tradiční čínská medicína používá k celkové harmonizaci člověka následující metody: fytoterapii, akupunkturu, masáže Tui Na, baňkování, moxování a dietetiku.

Fytoterapie
Užívání bylin k léčení potíží je staré jako lidstvo samo. Čínská fytoterapie má přes 4 000 let starou tradici vytvořenou na základě zkušeností a ověřených postupů.
Číst více
Akupunktura
Společně s fytoterapií patří akupunktura k nejsilnějším prostředkům, kterými lze ovlivnit zdravotní stav klienta. Pomocí akupunkturních jehel působí terapeut na body akupunkturních drah, kterým se říká meridiány.
Číst více
Tuina
Tui Na patří mezi klasické čínské léčebné masáže, která pomocí tlaku na jednotlivé dráhy (meridiány) aktivuje a vyrovnává proud energie Qi.
Číst více
Baňkování
Baňkování je stará léčebná metoda založená na vytvoření podtlaku v baňkách, které se přikládají na tělo a způsobují lokální překrvení kůže a roztažení cév.
Číst více
Moxování
Moxa je terapie akupunkturních bodů teplem, kdy se pomocí pelyňkových doutníků se jednotlivé body prohřívají a uvolňují.
Číst více
Gua Sha
Sha je speciální masážní metoda, při které se místo rukou užívají tvrdé předměty. „Škrábáním“ kůže nad bolestivou oblastí se dosahuje výrazného prokrvení kůže, podkoží i svalů s cílem zmírnit napětí v hloubce uložených tkání. Intenzita „škrábání“ závisí na individuální potřebě.
Číst více
Dietetika
Čínská dietetika není dietou, jak toto slovo chápeme v obvyklém slova smyslu, ale jedná se o souhrn doporučení, která zohledňují roční období, konstituci jedince a jeho aktuální potřeby.
Číst více