ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Yin a Yang

Tradiční čínská medicína vychází z čínského léčitelství, které využívá metody, jimiž harmonizuje nerovnováhu na psychické a fyzické úrovni člověka. Oproti klasické medicíně klade mnohem větší důraz na prevenci.

Číst více

METODY TCM

Tradiční čínská medicína používá k celkové harmonizaci člověka následující metody: fytoterapii, akupunkturu, masáže Tui Na, baňkování, moxování a dietetiku.

Fytoterapie

Užívání bylin k léčení potíží je staré jako lidstvo samo. Čínská fytoterapie má přes 4 000 let starou tradici vytvořenou na základě zkušeností a ověřených postupů.

Číst více
Akupunktura

Společně s fytoterapií patří akupunktura k nejsilnějším prostředkům, kterými lze ovlivnit zdravotní stav klienta. Pomocí akupunkturních jehel působí terapeut na body akupunkturních drah, kterým se říká meridiány.

Číst více
Tuina

Tui Na patří mezi klasické čínské léčebné masáže, která pomocí tlaku na jednotlivé dráhy (meridiány) aktivuje a vyrovnává proud energie Qi.

Číst více

 

Baňkování

Baňkování je stará léčebná metoda založená na vytvoření podtlaku v baňkách, které se přikládají na tělo a způsobují lokální překrvení kůže a roztažení cév.

Číst více
Moxování

Moxa je terapie akupunkturních bodů teplem, kdy se pomocí pelyňkových doutníků se jednotlivé body prohřívají a uvolňují.

Číst více
Gua Sha

Sha je speciální masážní metoda, při které se místo rukou užívají tvrdé předměty. „Škrábáním“ kůže nad bolestivou oblastí se dosahuje výrazného prokrvení kůže, podkoží i svalů s cílem zmírnit napětí v hloubce uložených tkání. Intenzita „škrábání“ závisí na individuální potřebě.

Číst více
Dietetika

Čínská dietetika není dietou, jak toto slovo chápeme v obvyklém slova smyslu, ale jedná se o souhrn doporučení, která zohledňují roční období, konstituci jedince a jeho aktuální potřeby.

Číst více

 

Pět elementů v tradiční čínské medicíně

TCM rozlišuje kromě teorie Yin a Yang i systém pěti elementů (dřevo, oheň, země, kov a voda), které vychází z veškerého dění v přírodě a zrcadlí se v pěti obdobích ročního cyklu (jaro, léto, pozdní léto, podzim a zima). Tento systém zároveň analogicky zobrazuje vztahy mezi vnitřními orgány těla, mentálními a emocionálními stavy člověka.

5 elementu